DTH Hammer and Bit Model No và thương hiệu Roschen

July 29, 2021

tin tức mới nhất của công ty về DTH Hammer and Bit Model No và thương hiệu Roschen

- Atlas Copco: COP32, COP34, COP44, COP54, COP64 COP84

- Bulroc: BR1, BR2, BR3, HYPER31, HYPER41 ...

- Halco: DOM10O, MACH20, MACH303, DART350, MACH44, DOMINATOR400, MACH50, MACH60 ...

= Ingersoll Rand: lR3.5, DHD34O, DHD350, DHD360, DHD38O, QL4, QL5, QL60 ...

- Mincon: MINCON 3.5, MINCON 4, MINCON 5 ...

- Numa: NUMA4, NUMA5 ...

- Sứ mệnh Sandvik: A34 · -15, SD4, A43- -15, SD5, A53- -15, SD6, SD8, SD10, SD12 ...

 

Các mô hình khác nhau có chuôi bit khác nhau (đường xoắn, hình dạng ...) và búa của nó sử dụng mâm cặp truyền động khác nhau, vì vậy trước khi đặt hàng, vui lòng xác nhận với chúng tôi về mô hình bit / búa chính xác không.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Mr. Bill, George, Michael
Tel : 13764195009
Fax : 86-021-54380177
Ký tự còn lại(20/3000)