contactus
ROSCHEN GROUP
Địa chỉ : 65 EAST XINHUAN ROAD, THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC
Địa chỉ nhà máy : 8 DASHU, QIANJINTIAN, PENGTA HUOQIU, ANHUII, CHINA, PRC
Thời gian làm việc : 9:00-18:00(Hiện Bắc Kinh)
Điện thoại :

86-021-54994419(Thời gian làm việc)

Fax : 86-021-54380177
Thư điện tử : roschen@roschen.com
HEFEI ROSCHEN TOOL CO.,LTD.
Địa chỉ : 374 LANGYA ROAD, HEFI, CHINA
Điện thoại : 86-551-63463552
Fax : 86-551-63463552
Ms. Rebecc, Maggie
Điện thoại : 0086-15921838040
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
Thư điện tử : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Ms. Linda
Điện thoại : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
Thư điện tử : roschen@roschen.com
Mr. Karen Heraldo
Điện thoại : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
Thư điện tử : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Mr. Robin, George
Điện thoại : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
Thư điện tử : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Mr. David R. Brosnan
Điện thoại : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
Thư điện tử : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Mr. Scott Michael
Điện thoại : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
Thư điện tử : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Mr. Bill Henry
Điện thoại : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
Thư điện tử : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Mr. Ricky Davis
Điện thoại : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
Thư điện tử : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Mr. Dr.Robert ROSCHEN
Điện thoại : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
Thư điện tử : roschen@roschen.com
Ms. Lily
Điện thoại : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
Thư điện tử : roschen@roschen.net
Quản lý khách hàng
Mr. Bill, George, Michael
Điện thoại : 13764195009
WHATSAPP : +8613764195009
Skype : Roschen.tool
WeChat : 0086-13764195009
Thư điện tử : roschen@roschen.com
Mr. David, Scofield
Điện thoại : 13585855390
WHATSAPP : +8613585855390
Skype : Roschen_Group
WeChat : 0086-13585855390
Thư điện tử : roschen@roschen.net
Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Mr. Bill, George, Michael
Tel : 13764195009
Fax : 86-021-54380177
Ký tự còn lại(20/3000)