Duyệt mục :
Sản phẩm khuyến cáo

Xuống Khoan Khoan & Trillone khoan Bit

Thêm sản phẩm
Chúng tôi là ai
Giới thiệu

Khoan địa kỹ thuật ROSCHEN, thăm dò và khoan đá sản phẩm. ROSCHEN Khoan Địa kỹ thuật, thăm dò, khoan đá, có thể cung cấp các thiết bị cần thiết cho tất cả các ứng dụng khoan đá, ngầm và bề mặt thăm dò ...

liên hệ chúng tôi

Địa chỉ nhà : 65 EAST XINHUAN ROAD, THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC

Thời gian làm việc: 9:00-18:00 ( Hiện Bắc Kinh)

SỐ FAX : 86-021-54380177

Thư điện tử : roschen@roschen.com

Xem thêm >>

ROSCHEN GROUP
ROSCHEN GROUP
ROSCHEN GROUP